Альянс Женских Законодательных Инициатив
Добавим наш взгляд на законы!
Let’s Add Our Vision on Laws and Regulations!
Мыйзамдарга өз көз карашыбызды кошолу!

Академия Женского Лидерства

Объявляется набор участниц в онлайн Академию Женского Лидерства

Объявляется набор участниц в онлайн Академию Женского Лидерства

Прошла заключительная встреча Академии Женского Лидерства

Прошла заключительная встреча Академии Женского Лидерства

Председатель ЦИК КР приняла участие в онлайн встрече Академии женского лидерства

Председатель ЦИК КР приняла участие в онлайн встрече Академии женского лидерства

Аялдардын Лидерлик Онлайн Академиясы

Аялдардын Лидерлик Онлайн Академиясы

Онлайн Академия Женского Лидерства

Онлайн Академия Женского Лидерства

Саясатка аттанган аялдар үчүн академия ишке кирди

Кыргызстанда аялдардын лидерлик академиясы түзүлүп, онлайн форматта окутуу үчүн кыз-келиндерди кабыл ала баштады

Запускается Академия Женского Лидерства (АЖЛ) на онлайн платформе Альянса Женских Законодательных Инициатив

Запускается Академия Женского Лидерства (АЖЛ) на онлайн платформе Альянса Женских Законодательных Инициатив

Объявляется набор в Академию Женского Лидерства

Объявляется набор в Академию Женского Лидерства