Альянс Женских Законодательных Инициатив
Добавим наш взгляд на законы!
Let’s Add Our Vision on Laws and Regulations!
Мыйзамдарга өз көз карашыбызды кошолу!
“COVID-19дун Кыргыз Республикасындагы аялдар менен эркектердин абалына тийгизген таасири. 2020-жылдын 15-майына карата гендердик тез талдоо” иликтөөсүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчет жарыяланды.

Көбүрөөк окуу
8-март Эл аралык тилектештик күнүнө карата лидер аялдардын жыйыны өттү

Көбүрөөк окуу
АЯЛДАРДЫН ЛИДЕРЛИГИ ЖАНА ИНКЛЮЗИВДҮҮЛҮКТҮН МААНИЛҮҮЛҮГҮ: МАЙЫПТЫГЫ БА АЯЛДАРДЫ КОЛДОЙЛУ

Көбүрөөк окуу

Долбоордун материалдары

Презентациялар
Басылмалар
Отчеттор
Кеп

Видео

Гендер деген эмне, гендер, гендердик ролдор

Бул видеодо гендердик, жыныстык жана гендердик ролдор кандай экендиги каралат. Секс аялдар менен эркектердин универсалдуу биологиялык айырмачылыктарын билдирет. Гендер (гендердик-гендердик) -...

Галерея